Wanneer u kiest voor één van de pakketten voor de kleinere beurs, dan betaalt u de kosten vooraf, direct na de melding van het overlijden. Uiteraard ontvangt u, nadat de betaling bij ons binnen is, een bewijs van betaling. Wanneer (een deel van) de kosten door een verzekeringspolis kunnen worden gedekt, ontvangt u voor dat bedrag een terugbetaling.

Het betreffende bedrag maakt u over op ons bankrekeningnummer bij de Rabobank, onder vermelding van:

  • het pakket (Budget A, B of C)
  • of het een begrafenis of crematie betreft
  • de naam van de overledene.

IBAN: NL87 RABO 0172 9222 32 t.n.v. Hans Wachtmeester Uitvaartverzorging